0%

Cymru Cipolwg Llwyddiannus

Grŵp Syniadau a Gweithredu Cymru (TAG) Cipolwg Llwyddiannus

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English

Ein nod yw adeiladu ar Gymuned EFS lewyrchus o unigolion a sefydliadau o’r un anian yng Nghymru a thyfu’r gymuned honno. Byddwn yn defnyddio hyn fel llwyfan i helpu i drawsnewid y byd gwaith drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision gweithlu sy’n ymgysylltu a dylanwadu ar ymddygiad. Rydym hefyd yn credu y gallwn helpu i ddefnyddio potensial sefydliadau i ffynnu a thyfu o fewn economi Cymru a chefnogi gwelliant cynaliadwy ledled Cymru.

Ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf

 • Digwyddiadaubyddwn yn cynnal dau ddigwyddiad i helpu i godi proffil ymgysylltu â chyflogeion, diweddaru ar gynnydd y grŵp ac ymgysylltu â’n cymuned
 • Y diweddaraf ar brosiect ymchwilbyddwn yn dod â’r canfyddiadau newydd i chi o’n prosiect ymchwil ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’
 • Gwefanbyddwn yn parhau i wella ein tudalennau Cymru yma ar wefan EFS, gan eu diweddaru gyda’r newyddion diweddaraf, linciau defnyddiol, fideos a deunyddiau dysgu eraill
 • Astudiaethau achosbyddwn yn dangos talent ac yn rhannu arfer gorau ymgysylltu yng Nghymru

 

Digwyddiad cyntaf ‘Engage for Success’ Cymru

 • 17 Hydref, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Mae’r grŵp, a wneir o gyd-wirfoddolwyr ac sydd wedi’i annog gan ddiddordeb pobl broffesiynol ledled y sector, wedi bod yn meddwl am sut y gallwn ni fel grŵp ddod â gwerth i’r rheini sy’n dymuno gwneud ein bywydau yn y gwaith yng Nghymru’n well.

Drwy ddweud ‘gwell’, rydym yn golygu cefnogi arweinwyr ein sefydliadau i fod yr arweinwyr gorau posibl, gwrando ar ein gweithwyr fwy nag erioed, arddangos ein gwerthoedd a’n credoau fel sefydliad gydag uniondeb a pharch a sicrhau ein bod yn adrodd ein hanesion mewn ffordd y gall pobl wir eu cefnogi. Dyma’r pedwar egwyddor sy’n sail i’r mudiad ‘Engage for Success’.

 • Jo Hicks, Cyfarwyddwr, Academi Wales
  Cadeirydd
 • John-Mark Frost, Rheolwr Rhanbarth, yr Adran Gwaith a Phensiynau.
  Astudiaeth achos 1: Gweledigaeth/arweinyddiaeth gref
 • Richard Thorne, Rheolwr Grŵp Adnoddau Dynol, Admiral
  Astudiaeth achos 2: Rheolwyr sy’n galluogi
 • Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol, Ynni Niwclear Horizon
  Astudiaeth achos 3: Llais y gweithiwr
 • Angela Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ambiwlans Awyr Cymru
  Astudiaeth achos 4: Sefydliadau unedig
 • Nita Clarke, OBE, Cyd-sylfaenydd Engage for Success
  Prif siaradwr

 

Ymchwil: ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’

Bydd y darn unigryw hwn o ymchwil yn archwilio beth gall busnes ac arweinwyr chwaraeon yng Nghymru ddysgu o’i gilydd i greu timau sy’n perfformio’n dda a chynnal perfformiad, lles ac ymgysylltiad. Gallwch weld mwy drwy ddarllen ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’ (PDF 900KB).

Cymryd rhan

Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych os hoffech ddod yn aelod gwirfoddol o TAG Cymru. Cysylltwch drwy anfon e-bost at Barbara Chidgey, Cadeirydd TAG neu Sian Fording, Cydlynydd TAG.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith a wnawn, tanysgrifiwch i restr bostio Engage for Success er mwyn bod y cyntaf i glywed am ein gwaith ymchwil diweddaraf a digwyddiadau sydd ar y gweill.

 

Rhagor o wybodaeth a lincs cysylltiedig

Digwyddiadau perthnasol

Ewch i wefan Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru i weld mwy am eu digwyddiadau.

Cynnwys o Gymru

Wales Conference 2019: Engaging and Inspiring in Uncertain Times

Engage for Success Wales has compiled “golden nuggets of learning” relating to the engagement enablers at our 3rd annual conference entitled “Engaging and Inspiring in Uncertain Times”. Our conference was held on 21st November 2019 at the Celtic Manor Golf Centre in Newport. The event was designed as a facilitated conversation involving inspiring speakers and […]

Bwyta ymgysylltiad i frecwast

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English Nid wyf ar fy ngorau yn y bore ac, yn sicr, ni fyddai Dangosyddion Perfformiad Allweddol yn fy ysgogi i godi o’r gwely. Ond pan sylweddolais fy mod yn cydganu â chôr torfol yn y digwyddiad i lansio Engage […]

Eating engagement for breakfast

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg / This page is also available in Welsh I’m not really a morning person, and I certainly don’t get out of bed for KPIs. But when I found myself singing along to a flash mob choir at the launch of Engage for Success Wales… I knew it […]

Leading for Engagement in Wales

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg / This page is also available in Welsh “People who love what they do – do it better” – Engage for Success Wales 2017 On 17 October I was privileged to be asked to Chair the first Engage for Success Wales conference at the Pierhead Building in Cardiff. […]

Arwain ar gyfer Ymgysylltu

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English “Mae pobl sy’n mwynhau’r hyn maent yn ei wneud yn ei wneud yn well” – Engage for Success Cymru 2017 Ar 17 Hydref cefais y fraint o gadeirio cynhadledd gyntaf Engage for Success Cymru yn Adeilad y Pierhead yng Nghaerdydd. Fe […]

The National Assembly for Wales: Working in partnership with Engage for Success

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg / This page is also available in Welsh The National Assembly for Wales are working in partnership with Engage for Success to help promote employee engagement across Wales. The success of how well the Assembly engage their employees is demonstrated in their achievement of Investors in People […]

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Gweithio mewn partneriaeth ag Engage for Success

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Engage for Success i hyrwyddo ymgysylltu ar draws Cymru. Mae llwyddiant ymgysylltu’r Cynulliad yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith iddo fod â safon aur Buddsoddi mewn Pobl, ac yng nghanlyniadau’r arolwg staff. […]

Engage for Success Wales inaugural event – 17 October 2017

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg / This page is also available in Welsh Date: 17 October 2017 Location: Pier Head Building, Cardiff Bay Join us at our very first Engage for Success Wales event at the historic Pier Head Building in beautiful Cardiff Bay. The event will be packed with short insightful […]

Digwyddiad cyntaf ‘Engage for Success’ Cymru – 17 Hydref 2017

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English Dyddiad: 17 Hydref 2017 Lleoliad: Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd Ymuno â ni yn ein digwyddiad cyntaf ‘Engage for Success’ Cymru yn adeilad hanesyddol y Pierhead yn ardal brydferth Bae Caerdydd.  Bydd y digwyddiad a gaiff yn llawn astudiaethau achos […]

Winning Insights: What can business and sport leaders in Wales learn from each other?

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg / This page is also available in Welsh I first became aware of Engage for Success (EFS) in October 2016 while I was planning a cross-government event hosted and led by the DVLA – where I’ve worked for the past 16 years. During conversations with the EFS […]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close