Cymru Cipolwg Llwyddiannus

THOUGHT AND ACTION GROUP

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English

Grŵp Syniadau a Gweithredu Cymru (TAG) 

CIPOLWG LLWYDDIANNUS

Ein nod yw adeiladu ar Gymuned EFS lewyrchus o unigolion a sefydliadau o’r un anian yng Nghymru a thyfu’r gymuned honno. Byddwn yn defnyddio hyn fel llwyfan i helpu i drawsnewid y byd gwaith drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision gweithlu sy’n ymgysylltu a dylanwadu ar ymddygiad.

Rydym hefyd yn credu y gallwn helpu i ddefnyddio potensial sefydliadau i ffynnu a thyfu o fewn economi Cymru a chefnogi gwelliant cynaliadwy ledled Cymru.

OBJECTIVES

  • Digwyddiadau – byddwn yn cynnal dau ddigwyddiad i helpu i godi proffil ymgysylltu â chyflogeion, diweddaru ar gynnydd y grŵp ac ymgysylltu â’n cymuned
  • Y diweddaraf ar brosiect ymchwil – byddwn yn dod â’r canfyddiadau newydd i chi o’n prosiect ymchwil ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’
  • Gwefan – byddwn yn parhau i wella ein tudalennau Cymru yma ar wefan EFS, gan eu diweddaru gyda’r newyddion diweddaraf, linciau defnyddiol, fideos a deunyddiau dysgu eraill
  • Astudiaethau achos – byddwn yn dangos talent ac yn rhannu arfer gorau ymgysylltu yng Nghymru
  • content

  • events/webinars

  • contact / Get Involved

cymru TAG Content/Publications

Ymchwil: ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’

Bydd y darn unigryw hwn o ymchwil yn archwilio beth gall busnes ac arweinwyr chwaraeon yng Nghymru ddysgu o’i gilydd i greu timau sy’n perfformio’n dda a chynnal perfformiad, lles ac ymgysylltiad. Gallwch weld mwy drwy ddarllen ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’ (PDF 900KB).

Cymryd rhan

Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych os hoffech ddod yn aelod gwirfoddol o TAG Cymru. Cysylltwch drwy anfon e-bost at Chris Elias, Cadeirydd TAG neu Sian Fording, Cydlynydd TAG.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith a wnawn, tanysgrifiwch i restr bostio Engage for Success er mwyn bod y cyntaf i glywed am ein gwaith ymchwil diweddaraf a digwyddiadau sydd ar y gweill.

Rhagor o wybodaeth a lincs cysylltiedig

Digwyddiadau perthnasol

Ewch i wefan Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru i weld mwy am eu digwyddiadau.

Explore other Thought and Action Groups