Cymru Cipolwg Llwyddiannus

THOUGHT AND ACTION GROUP

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English

Grŵp Syniadau a Gweithredu Cymru (TAG) 

CIPOLWG LLWYDDIANNUS

Ein nod yw adeiladu ar Gymuned EFS lewyrchus o unigolion a sefydliadau o’r un anian yng Nghymru a thyfu’r gymuned honno. Byddwn yn defnyddio hyn fel llwyfan i helpu i drawsnewid y byd gwaith drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision gweithlu sy’n ymgysylltu a dylanwadu ar ymddygiad.

Rydym hefyd yn credu y gallwn helpu i ddefnyddio potensial sefydliadau i ffynnu a thyfu o fewn economi Cymru a chefnogi gwelliant cynaliadwy ledled Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r TAG hwn, cysylltwch â ni drwy glicio ar y tab ‘cysylltu’ isod.

CAEL Y WYBODAETH DDIWEDDARAF

 Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith rydyn ni’n ei wneud yng Nghymru, tanysgrifiwch i’n cylchlythyr yma ac, ar gyfer y mudiad yn gyffredinol, tanysgrifiwch i’r rhestr bostio Engage for Success er mwyn bod y cyntaf i glywed am ein hymchwil diweddaraf a digwyddiadau sydd i ddod.

Rhagor o wybodaeth a lincs cysylltiedig

OBJECTIVES

  • Digwyddiadau – byddwn yn cynnal dau ddigwyddiad i helpu i godi proffil ymgysylltu â chyflogeion, diweddaru ar gynnydd y grŵp ac ymgysylltu â’n cymuned
  • Y diweddaraf ar brosiect ymchwil – byddwn yn dod â’r canfyddiadau newydd i chi o’n prosiect ymchwil ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’
  • Gwefan – byddwn yn parhau i wella ein tudalennau Cymru yma ar wefan EFS, gan eu diweddaru gyda’r newyddion diweddaraf, linciau defnyddiol, fideos a deunyddiau dysgu eraill
  • Astudiaethau achos – byddwn yn dangos talent ac yn rhannu arfer gorau ymgysylltu yng Nghymru
  • CYNNWYS

  • DIGWYDDIADAU/GWEMINARAU

  • CYSYLLTU / CYMRYD RHAN

cymru TAG Content/Publications

Explore other Thought and Action Groups