.st0{fill:#FFFFFF;}

Wales event: the heart and soul of engagement 

17/10/2017, Pier Head Building, Cardiff Bay

The group, made up of fellow volunteers and encouraged by interest from professionals across all sectors, have been working out how we as a group can best deliver value to those who want to make our working lives in Wales better.

By better, we mean supporting the leaders of our organisations to be the best leaders they can be, listening to our employees like never before, demonstrating our organisational values and beliefs with integrity and respect and making sure we tell our stories in a way our people can really get behind. These are the four pillars which underpin the Engage for Success movement.

 • Jo Hicks, Director, Academi Wales
  Chair
 • John-Mark Frost, District Manager, DWP
  Case study 1: Strong vision / leadership
 • Richard Thorne, Group HR Manager, Admiral
  Case study 2: Enabling Managers
 • Greg Evans, Operational Director, Horizon Nuclear Power
  Case study 3: Employee voice
 • Angela Hughes, CEO Wales Air Ambulance Trust
  Case study 4: Organisational integrity
 • Nita Clarke, OBE, Co-founder of Engage for Success
  Keynote speaker

If you’d like to find out more about the Engage for Success Wales event, please check out some of the materials from the day:

Digwyddiad cyntaf ‘Engage for Success’ Cymru

17 Hydref, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Mae’r grŵp, a wneir o gyd-wirfoddolwyr ac sydd wedi’i annog gan ddiddordeb pobl broffesiynol ledled y sector, wedi bod yn meddwl am sut y gallwn ni fel grŵp ddod â gwerth i’r rheini sy’n dymuno gwneud ein bywydau yn y gwaith yng Nghymru’n well.

Drwy ddweud ‘gwell’, rydym yn golygu cefnogi arweinwyr ein sefydliadau i fod yr arweinwyr gorau posibl, gwrando ar ein gweithwyr fwy nag erioed, arddangos ein gwerthoedd a’n credoau fel sefydliad gydag uniondeb a pharch a sicrhau ein bod yn adrodd ein hanesion mewn ffordd y gall pobl wir eu cefnogi. Dyma’r pedwar egwyddor sy’n sail i’r mudiad ‘Engage for Success’.

 • Jo Hicks, Cyfarwyddwr, Academi Wales
  Cadeirydd
 • John-Mark Frost, Rheolwr Rhanbarth, yr Adran Gwaith a Phensiynau.
  Astudiaeth achos 1: Gweledigaeth/arweinyddiaeth gref
 • Richard Thorne, Rheolwr Grŵp Adnoddau Dynol, Admiral
  Astudiaeth achos 2: Rheolwyr sy’n galluogi
 • Greg Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol, Ynni Niwclear Horizon
  Astudiaeth achos 3: Llais y gweithiwr
 • Angela Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ambiwlans Awyr Cymru
  Astudiaeth achos 4: Sefydliadau unedig
 • Nita Clarke, OBE, Cyd-sylfaenydd Engage for Success
  Prif siaradwr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter

Sign up to get the latest news, events, podcasts and more!