0%

Posts Tagged
‘Wales’

Wales Conference 2019: Engaging and Inspiring in Uncertain Times
0

Engage for Success Wales has compiled “golden nuggets of learning” relating to the engagement enablers at our 3rd annual conference entitled “Engaging and Inspiring in Uncertain Times”. Our conference was held on 21st November 2019 at the Celtic Manor Golf Centre in Newport. The event was designed as a facilitated conversation involving inspiring speakers and […]

read more →

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English Nid wyf ar fy ngorau yn y bore ac, yn sicr, ni fyddai Dangosyddion Perfformiad Allweddol yn fy ysgogi i godi o’r gwely. Ond pan sylweddolais fy mod yn cydganu â chôr torfol yn y digwyddiad i lansio Engage […]

read more →

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg / This page is also available in Welsh I’m not really a morning person, and I certainly don’t get out of bed for KPIs. But when I found myself singing along to a flash mob choir at the launch of Engage for Success Wales… I knew it […]

read more →

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg / This page is also available in Welsh “People who love what they do – do it better” – Engage for Success Wales 2017 On 17 October I was privileged to be asked to Chair the first Engage for Success Wales conference at the Pierhead Building in Cardiff. […]

read more →

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English “Mae pobl sy’n mwynhau’r hyn maent yn ei wneud yn ei wneud yn well” – Engage for Success Cymru 2017 Ar 17 Hydref cefais y fraint o gadeirio cynhadledd gyntaf Engage for Success Cymru yn Adeilad y Pierhead yng Nghaerdydd. Fe […]

read more →

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Engage for Success i hyrwyddo ymgysylltu ar draws Cymru. Mae llwyddiant ymgysylltu’r Cynulliad yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith iddo fod â safon aur Buddsoddi mewn Pobl, ac yng nghanlyniadau’r arolwg staff. […]

read more →

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg / This page is also available in Welsh Date: 17 October 2017 Location: Pier Head Building, Cardiff Bay Join us at our very first Engage for Success Wales event at the historic Pier Head Building in beautiful Cardiff Bay. The event will be packed with short insightful […]

read more →

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English Dyddiad: 17 Hydref 2017 Lleoliad: Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd Ymuno â ni yn ein digwyddiad cyntaf ‘Engage for Success’ Cymru yn adeilad hanesyddol y Pierhead yn ardal brydferth Bae Caerdydd.  Bydd y digwyddiad a gaiff yn llawn astudiaethau achos […]

read more →