Cymru Cipolwg Llwyddiannus

Grŵp Syniadau a Gweithredu Cymru (TAG) Cipolwg Llwyddiannus

Mae’r dudalen hon ar gael yn y Saesneg / This page is also available in English

Ein nod yw adeiladu ar Gymuned EFS lewyrchus o unigolion a sefydliadau o’r un anian yng Nghymru a thyfu’r gymuned honno. Byddwn yn defnyddio hyn fel llwyfan i helpu i drawsnewid y byd gwaith drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision gweithlu sy’n ymgysylltu a dylanwadu ar ymddygiad. Rydym hefyd yn credu y gallwn helpu i ddefnyddio potensial sefydliadau i ffynnu a thyfu o fewn economi Cymru a chefnogi gwelliant cynaliadwy ledled Cymru.

Ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf

  • Digwyddiadaubyddwn yn cynnal dau ddigwyddiad i helpu i godi proffil ymgysylltu â chyflogeion, diweddaru ar gynnydd y grŵp ac ymgysylltu â’n cymuned. Cynhelir y digwyddiad cyntaf ar 17 Hydref yng Nghaerdydd a fydd yn helpu i godi ymwybyddiaeth y mudiad Engage for Success yng Nghymru – byddwn hefyd yn rhannu’r canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg ac arfer gorau o’n prosiect ymchwil cyffrous yng Nghymru
  • Y diweddaraf ar brosiect ymchwilbyddwn yn dod â’r canfyddiadau newydd i chi o’n prosiect ymchwil ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’
  • Gwefanbyddwn yn parhau i wella ein tudalennau Cymru yma ar wefan EFS, gan eu diweddaru gyda’r newyddion diweddaraf, linciau defnyddiol, fideos a deunyddiau dysgu eraill
  • Astudiaethau achosbyddwn yn dangos talent ac yn rhannu arfer gorau ymgysylltu yng Nghymru

 

Digwyddiad Ymgysylltu Cymru – cofiwch y dyddiad!

  • 17 Hydref, Bae Caerdydd

Bydd y digwyddiad rhyngweithiol hwn yn cynnwys astudiaethau achos o bob rhan o Gymru, cyfleoedd i siarad am ymgysylltu â chyflogeion yn eich sefydliad a sector ac mae’n cynnwys nifer o siaradwyr ardderchog. Mae hwn yn argoeli i fod yn ddigwyddiad i’w gofio!

I gofrestru eich diddordeb, anfonwch e-bost at Sian Fording, Cydlynydd TAG.

Ymchwil: ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’

Bydd y darn unigryw hwn o ymchwil yn archwilio beth gall busnes ac arweinwyr chwaraeon yng Nghymru ddysgu o’i gilydd i greu timau sy’n perfformio’n dda a chynnal perfformiad, lles ac ymgysylltiad. Gallwch weld mwy drwy ddarllen ‘Cipolwg Llwyddiannus o Chwaraeon a Busnes yng Nghymru’ (PDF 900KB).

Cymryd rhan

Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych os hoffech ddod yn aelod gwirfoddol o TAG Cymru. Cysylltwch drwy anfon e-bost at Chris Elias, Cadeirydd TAG neu Sian Fording, Cydlynydd TAG.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith a wnawn, tanysgrifiwch i restr bostio Engage for Success er mwyn bod y cyntaf i glywed am ein gwaith ymchwil diweddaraf a digwyddiadau sydd ar y gweill.

 

Rhagor o wybodaeth a lincs cysylltiedig

Digwyddiadau perthnasol

Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru:

  • 21 Medi, Nantgarw: HR – y dyfodol yw nawr…

Ewch i wefan Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru i weld mwy am eu digwyddiadau.

Cynnwys o Gymru